بسم الله الرحمن الرحیم

تما شما هم با این وضعیت مواجه شده اید که هنگام مکالمه تلفنی با آشنایان صدا قطع و وصل شود .

 

میزان کلافه گی تان با این قطع و صل شدن بستگی دارد به میزان اهمیت مکالمه تان و هدفی که از تماس داشته اید.

مثلا اگر همین دیروز با والدین تان صحبت کرده باشید و امروز مکالمه تان برای احوال پرسی قطع و وصل شود, خیلی کلافه نمی شوید . ولی اگر فرض کنید همین مکالمه مثلا خدای ناکرده بعد از خبر زلزله ای سنگین باشد  یا مثلا مثل خاطره ای که دارم بعد از بمباران شهر باشد دیگر قابل تحمل نیست و واقعا اذیت کننده است . یادم است یکبار بعد از بمباران شهر تهران توسط بعثی ها ,  مادر خدا بیامرزم برای احوال پرسی از یکی ازنزدیکان که تازه عروس بود  زنگ زدند  تلفن آنقدر قطع و وصل شد که نگرانی و هیجان را در خانه دو چندان کرد و فضا را سخت کرد . ولی خب در تماسی دیگر  در فضایی آرام آن تازه عروس برای سوال از طرز پخت قرمه سبزی از مادر خدا بیامرزم  زنگ زده بود  خب اگر تلفن قطع و وصل می شد باکی نبود  فوقش آنروز املتی یا نیمرویی مساله حل می شد .

پس قطع و وصل شدن ارتباط بسته به ضرورت ارتباط و تماسی که بر قرار کرده اید می تواند شما را کلافه کند یا گیج کند یا بلا تکلیف نگه دارد  و یا انرژی مضاعفی از آدم تلف کند یا اینکه خیلی مهم نباشد و ارتباط را بگذارید برای فرصتی دیگر.

 


منبع این نوشته : منبع
مکالمه ,ارتباط ,کلافه ,مثلا ,تازه عروس ,احوال پرسی ,برای احوال